***
*** دانشجويان رشته حقوق ورودي 90 دانشگاه امام صادق(ع) - آرشیو 1392/1

آرزوی موفقیت

دسته بندی : ,

برای تمامی دوستان آرزوی موفقیت در امتحانات فشرده (قدری فشرده است که بعضا در یک روز 3 امتحان!)میان ترم را داریم


دعای مطالعه


برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/30 - 13:00 | 1 2 3 4 5

دکتر قاسم محمدی

دسته بندی : دکتر قاسم محمدی,

مشخصات فردي

ـ گروه حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ معاون پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام (از 88)

 

تحصيلات

ـ دکترای فقه و حقوق جزائي  ـ مدرسه عالي شهيد مطهري (1388)   

ـ خارج فقه و اصول  

 

مقاله علمي در نشريات تخصصي:

ـ اچ. ال. اي. هارت و آموزه‌هاي رکن رواني و مسئوليت کيفري (ترجمه اثر ريچارد اي وسراسترام)، مجله تحقيقات حقوقي (علمي پ‍‍‍ژوهشي)، شماره 48، پائيز و زمستان 87.

ـ آسيب‌شناسي لايحه مجازات اسلامي از منظر عقلانيت گفتاري، مجله پژوهش‌هاي حقوقي (علمي ترويجي)، شماره 13، بهار و تابستان 87.

ـ جنايت غير عمدي ناشي از تقصير در رانندگي، مجله پژوهش‌هاي حقوقي (علمي ترويجي)، شماره 12، پاييز و زمستان 86.

ـ رسيدگي به دعاوي مطبوعاتي در حقوق انگلستان، مجله پژوهش‌هاي حقوقي (علمي ترويجي)، شماره 1، پاييز و زمستان 80.

ـ رشد عقلانی از منظر حقوق جنائی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 24، زمستان 83.

ـ مسئولیت ناشی از جرائم مطبوعاتی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 39 و 40، زمستان83.

 

مقاله در کتاب مشترک:

ـ عدالت در انديشه اماميه و تأثير آن بر کيفرگذاري، در: انديشه‌هايي در حقوق اسلامي (گردآوري: سعيد بيگدلي)، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، چاپ اول: 1388، صص 327-357.

ـ ماهيت و کارکرد نظريه جنائي (ترجمه اثر جرج فلچر) در: تازه‌هاي علوم جنائي (زير نظر: علي‌حسين نجفي ابرند‌آبادي)، تهران: نشر ميزان، چاپ اول: 1388، صص1031-1052.

     

يادداشت حقوقي (سرمقاله):

ـ نگرش تاريخي و خرد پذيري حقوقي، مجله حقوقی دادگستری، شماره63-62، بهار و تابستان 87، صص 12ـ11.

ـ حقوق بزه‌ديدگان، از فراموشي نظري تا  پي‌گيري بين المللي، مجله حقوقی دادگستری، شماره53-52، پاييز وزمستان 84، صص 8ـ5.

ـ حقوق دارايي‌هاي فكري، ابهام در مشروعيت نا‌رسايي در ترجمه، مجله حقوقی دادگستری، شماره50-51، بهار و تابستان 84، صص 9ـ12.

ـ قرب‌زدگي در معرفت و پيش‌گيري از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره48ـ49، پاييز و زمستان 83، صص 9ـ12.

ـ از بام سياست كيفري تا عرصه راهبرد جنائي، مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، تابستان 83 ،صص 8ـ10.

ـ نوسازي ادبيات حقوقي: بايدهاي زماني چالشهاي پيش رو، مجله حقوقی دادگستری، شماره 46، بهار 83، صص 8ـ10.

 

مقاله علمي در نشريات عمومي:

ـ حقوق مطبوعات و نزاعهاي سياسي، ابرار، ش 3172، 26 مهر 78، ص‌6.

ـ خشونت از منظر عقل و دين / قسمت اول، ابرار، شماره ‌3139، 17 شهريور 78، ص‌6.

                                      / قسمت دوم، ابرار، شماره ‌3143، 22 شهريور 78، ص66.

ـ حقوق ملت در قانون اساسي، ابرار، شماره ‌3125، 1 شهريور 78، ص6.

ـ نگاهي به طرح اصلاح قانون مطبوعات، ابرار، شماره ‌3105، 9 مرداد 78، ص ‌6

 

پژوهش:

ـ بررسي تحليلي گزاره جرم‌انگار (رساله دوره دکتری به راهنمايي دكتر محمدعلی اردبیلی و مشاوره آيت ا سيد محمد‌حسن مرعشي شوشتري و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی) (1388)

ـ مسئولیت کیفری پلیس، ارائه شده به نيروي انتظامي، (طرح توسعه پايدار ناجا)  (1381)

ـ جرم مطبوعاتي درحقوق ايران و انگليس ـ پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر حسین مير‌محمدصادقي و مشاوره آيت ا سيد محمد‌حسن مرعشي شوشتري (1380)

ـ پژوهشي تحليلي درخصوص لایحه الحاق راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران، ارائه شده به نيروي انتظامي (1377)

ـ مباحث تطبيقی پژوهش شماره 4104882 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي  اسلامي  درخصوص قانون مطبوعات (1376)

 

کتاب :

ـ جرم مطبوعاتي ـ انتشارات سمت (زير چاپ)

ـ حقوق جزای عمومی مصر (ترجمه: قانون العقوبات ـ القسم العام ، عوض محمد ـ استاد دانشكده حقوق دانشگاه اسكندريه مصر، دار المطبوعات الجامعيه، 1997)   انتشارات سمت (زير چاپ)

 

تدریس در تحصيلات تکميلي:

ـ فقه (فقه مصلحت) ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ حقوق اسلامي تطبيقي ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ فلسفه حقوق ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ آيات الاحکام کيفري ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ سمينار ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ حقوق حرفه‌اي روزنامه نگاري ـ دانشگاه علامه طباطبايي

ـ متون فقه ـ دانشگاه آزاد اسلامي

ـ حقوق جزاي عمومي ـ دانشگاه آزاد اسلامي

ـ تاريخ تحولات کيفري ـ دانشگاه آزاد اسلامي

 

تدریس در کارشناسي:

ـ حقوق جزاي عمومي ـ مدرسه عالي شهيد مطهري و دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ حقوق مالكيت فكري ـ  دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ فقه (شرح لمعه) ـ حوزه علميه امام محمد باقر عليه السلام  و دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ اصول فقه (اصول فقه مظفر) ـ حوزه علميه امام محمد باقر عليه السلام و دانشگاه امام صادق عليه السلام ـ روش تحقيق ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ فلسفه حقوق ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

ـ مقدمه علم حقوق ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

- فقه (تبصره المتعلمين) ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام

 

 سخنرانی علمی:

ـ رشد عقلانی از منظر حقوق جنائی ـ سلسله نشستهای تازه های علوم جنائی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (بهار 84)

 

نشست تخصصي:

ـ بررسي پيش‌نويس لايحه جرائم رايانه‌اي، گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما (زمستان83)

ـ بررسي ظرفيت‌ها و خلاهاي قانوني تبليغات انتخاباتي در رسانه‌ها، گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما (بهار84)

 

همكاري علمي:

ـ همكاري پژوهشی با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهردانش  (از80)

- عضو كميسيون تدوين قانون جامع صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران،

    اداره كل امور مجلس صدا وسيما (85)

ـ عضو شورای علمی گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما (83-84)

ـ همكاري پژوهشی با اداره کل پژوهش‌های سیما (79 ـ80)

ـ همكاري با پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي(80  ـ 81 )

ـ همكاري پژوهشی با مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ( در چند مورد پژوهش)

ـ همكاري با مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها (76)

ـ همكاري با گروه فرهنگ و انديشه اسلامي شبكه 4 سيما (76)

ـ دبير شوراي سياستگذاري و عضو دفتر برنامه‌ريزي و ارزشيابي خانه روزنامه‌نگاران جوان (75 تا 76)

 

داوري و نظارت علمی:

ـ جشنوار ه بين المللي  فارابي، دوره سوم و چهارم (88 و89)

ـ همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي (87)

ـ فصلنامه معارف اسلامي و حقوق (از 87)

ـ فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات حقوقي (از 88)

ـ دو فصلنامه علمي ترويجي پژوهش‌هاي حقوقي (از 88)

ـ مجله حقوقی دادگستری، در موضوعات فقهي و كيفري (شماره 45 تا 68)

ـ جرائم رسانه‌ای، گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما (83ـ84)

ـ پيش‌گيري از جرائم رسانه‌اي، گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما ( 84)

- حقوق مرتبط، گروه حقوق رسانه مرکز تحقیقات و سنجش برنامه صدا و سیما (85ـ86)

 

میزگرد تخصصي:

- عدالت براي بزه‌ديدگان _ با حضور: دكتر  علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، دكتر حسين غلامي، دكتر فيروز محمودي، مجله حقوقی دادگستری، شماره 51-52، پاییز و زمستان 84، صص 16ـ102

ـ پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران ـ با حضور: دکتر محمد علی اردبیلی، دکتر سید محمد حسینی، دکتر محمد فرجیها، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48ـ49، پاییز و زمستان 83، صص 16ـ102.

ـ حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در نظام حقوقي ایران ـ با حضور: دکتر محمد علی اردبیلی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، حجه الاسلام والمسلمین ایزدپناه، مجله حقوقی دادگستری، شماره 46، بهار 83، صص12ـ65.

ـ بزهکاری اطفال در حقوق ايران ولايحه قضائي تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان  ـ با حضور: آیت الله مرعشی شوشتری دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45، زمستان 82، صص 8ـ51.

 

گفت و گوي علمي :

ـ آسيب‌شناسي قوه‌قضائيه در گفت‌وگو با دكتر الهام ـ رئيس مركز مطالعات شوراي نگهبان‌: قانون‌گذاري موجود از كارايي قوانين مي‌كاهد، ابرار، شماره ‌3694، 4 شهريور 80، ص ‌6.

ـ نگاهي به وضعيت قوه‌قضائيه در گفت‌وگو با دكتر حسين ميرمحمدصادقي ـ سخنگوي قوه‌قضائيه: با قوانين موجود نمي‌توان از قاضي انتظار معجزه داشت، ابرار، شماره ‌3691، 30 مرداد 80، ص ‌6.

ـ آسيب‌شناسي قوه‌قضائيه در گفت‌وگو با حجة الاسلام و المسلمين قرباني‌ ـ عضو كميسيون قضائي مجلس‌: دستگاه قضائي نيروي انساني مناسب با شؤون جمهوري اسلامي ندارد، ابرار، شماره ‌3689، 28 مرداد 80، ص‌6.

ـ آسيب‌شناسي قوه‌قضائيه در گفت‌وگو با دكتر محمود كاشاني/ قسمت ‌اول‌: ايرانيان، قبل از مجلس به عدالت‌خانه مي‌انديشيدند، ابرار، شماره ‌3692، 31 مرداد 80، ص ‌6. / قسمت ‌دوم: ضعف قوه‌قضائيه عدم پي‌گيري است، ابرار، شماره ‌3693، 3 شهريور80، ص ‌6.

 

سوابق اجرائي:

ـ جانشین مدیر مسئول  و سردبیر مجله حقوقی دادگستری (82 ـ 88)

ـ مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه (82  ـ 83)

ـ عضو شورای سياستگذاري و برنامه‌ريزي نشريه داخلي قوه قضائيه [ماوي] (81  ـ 83)

ـ معاون نشر و توليد مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه (80  ـ 82 )

ـ جانشین سردبیر روزنامه ابرار (80)

 

مقاله عمومی:

ـ نگفتن تا كي، نيستان، شماره 10، تير ‌75، صص 58 ـ 65.   

ـ دستاوردهاي انقلاب اسلامي در يك‌ نگاه‌ / قسمت اول، ابرار، شماره ‌3264، 21 بهمن ‌78، ص‌6.

                                                     / قسمت دوم، ابرار، شماره ‌3265، 24 بهمن‌  78، ص‌6.

ـ دانشگاه سياسي يا سياست‌زده، ابرار، شماره ‌3148، 29 شهريور 78، ص ‌6.

ـ پرونده نشاط: آنچه گذشت، ابرار، شماره ‌3144، 24 شهريور 78، ص ‌6.

ـ ماجراي شكل‌گيري كودتاي 28 مرداد، ابرار، شماره ‌3122، 28 مرداد 78، ص ‌6.

ـ شهادت شيخ فضل‌الله يا پيروزي جريان روشنفكري، ابرار، شماره  ‌3119، 25 مرداد 78، ص ‌6.

ـ عنوان دانشجو: قرآني بر سر نيزه، ‌ابرار، شماره ‌3103، 6 مرداد 78، ص ‌6.

ـ بازبيني يك توطئه، ابرار، شماره 3105، 9 مرداد 78، ص ‌6.

 

میزگرد اجتماعي:

ـ رويكرد جامعه‌شناختي به انتخابات رياست جمهوري ـ با حضور دكتر آزاد ارمكي، دكتر منوچهر آشتياني، دكتر ابراهيم فياض، ابرار، شماره  ‌3609، 20 ارديبهشت ‌ ‌80، ص ‌6. [ــــــ و وحيد جليلي]

 

گفت و گوي فرهنگي:

ـ بررسي مسائل روز جهان در گفت‌وگو با پرفسور حميد مولانا / قسمت اول: چالش ما چالش بي‌مورد با مشروعيت است، ابرار، شماره  ‌3849، 13 اسفند 80، ص 1و ‌6. / قسمت دوم:  ايران فرصت بزرگي دارد، ابرار، شماره ‌3850، 14 اسفند 80، ص ‌6. [ـــــ و عبدالحسين مانيان]

ـ چالش فرهنگي جهان امروز در گفت‌وگو با دكتر صادق طباطبايي / قسمت اول: ديني كه امام عرضه كرد سه عنصر نشاط، زيبايي و آزادي را داشت، ابرار، شماره ‌3605، 16 ارديبهشت 80 ، ص 1 و ‌6. / قسمت دوم:  هشدار شبيخون فرهنگي جدي گرفته نشد، ابرار، شماره ‌3606، 17 ارديبهشت 80 ، ص ‌6.

ـ بررسي ماهيت روشنفكري و آسيب‌شناسي آن در گفت‌وگو با حجه الاسلام ذوعلم / قسمت اول: انقلاب اسلامي طلسم روشنفكري را شكست، ابرار، شماره ‌3770، 5 آذر 80، ص ‌6. / قسمت دوم: اگر نتيجه كار مطهري و شريعتي يكي بود تعجب داشت، ابرار، شماره ‌3771، 6 آذر 80، ص ‌6. / قسمت سوم: قدرت‌طلبان روشنفكر نيستند، ابرار، شماره ‌3772، 7 آذر 81، ص ‌6.

ـ خواستند با تحجر مبارزه كنند اما پوپريست شدند، تحجر علمي در گفت‌وگو با دكتر منوچهر آشتياني، ابرار، شماره ‌3575، 22 اسفند 79، ص ‌6.

ـ ويژگيهاي شخصيتي امام در گفت‌وگو با دكتر صادق طباطبائي / قسمت اول: امام با زبان و زمان جوانان آشنا بود، ابرار، شماره ‌3630، 21 خرداد80، ص ‌6. / قسمت دوم: حدود 315 رأي جمهوري دموكراتيك خلقابرار، شماره ‌3631، 22 خرداد 80، ص ‌6

ـ جريان روشنفكري در ايران در گفت‌وگو با دكتر نامدار / قسمت اول: روشنفكري از ابتدا در بستر تقليد رشد كرده است، ابرار، شماره ‌3763، 27 آبان‌80،  ص ‌6. / قسمت دوم: شريعتي بحث جديدي مطرح نمي‌كرد،ابرار، شماره ‌3764، 28 آذر 80، ص ‌6.


برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/28 - 14:22 | 1 2 3 4 5

دکتر محسن اسماعیلی

دسته بندی : دکتر محسن اسماعیلی,

1.    اخذ دكتراي حقوق خصوصي با درجه عالي در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس .

2.  معرفي به عنوان رتبه نخست و دانشجوي نمونه كشوري در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري  .

3.  تقدير از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي توسط دانشگاه تربيت مدرس ، 1376

4.   تحصيل در مقطع خارج فقه و اصول از سال 1373 تا كنون و اخذ گواهي اجتهاد در علوم اسلامي

5.   معرفي به عنوان پژوهشگر برگزيده كشوري در سال 1379

6.   دوره آموزشي جستجوي پيشرفته در اينترنت .

7.  دوره آموزشي فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

8.  دوره آموزشي گفتگوي نويسندگان و روزنامه نگاران اروپا و آسيا در تركيه .

9.   دوره آموزشي بانک اطلاعاتي"emerald”"

10. دوره آموزشي مهارتهاي تدوين وانتشارمقاله هاي علمي وپ‍‍ژ‍‍‍‍وهشي به زبان انگليسي

11. دوره آموزشي مباني پژوهش هاي کيفي

12.  دوره آموزشي راهبردهاي بازيابي اطلاعات دروب

 

دوم ) پيشينه آموزشي  :

1.   عضويت در هيات علمي از سال 1371 و تدريس مستمر دروس حقوق اساسي ، حقوق مالكيت هاي فكري ، حقوق بين الملل ، حقوق مدني ، اصول ، فقه و قواعدفقه در دانشگاههاي امام صادق ( ع ) ، شاهد ، تربيت مدرس ، تهران، عالي دفاع ملي و مدرسه عالي شهيد مطهري

2.   تدريس حقوق ارتباطات در دانشگاه تهران ( دانشكده علوم اجتماعي ) و دانشكده صدا و سيما از سال 1376

3.     طراحي و راه اندازي گرايش حقوق ارتباطات دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

4.     طراحي و راه اندازي گرايش حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

5.     تدريس در مقطع دكتري از سال  1383

6.      انتقال به هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال 1380

7.     مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق عليهالسلام، از سال 1386

8.     رئيس کميته فقه ،حقوق وروابط بين الملل وزارت علوم،تحقيقات وفناوري،ازسال1388

9.      استاديار حقوق خصوصي پايه 18

 

سوم ) مهمترين سوابق اجرايي

1.       رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،4 137-،1376

2.      دو دوره عضويت حقوقدان شوراي نگهبان، 1380 تاكنون

3.     رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، 1383 تاكنون

 

چهارم ) فعاليتهاي پژوهشي

      الف  ) كتاب هاي حقوقي  :

1.         نظريه خسارت ، انتشارات اميركبير ، چاپ اول ، 1377 – 

2.        قوه قاهره ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، 1379 ( پژوهش برگزيده سال )

3.       قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران ، انتشارات سروش ، چاپ اول تا ششم ،  1379،1386

4.   بررسي تحليلي نظريات شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سال 1381 ،انتشارات مركز تحقيقات شوراي نگهبان

5.       جايگاه و مسئوليت هاي رئيس جمهور ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ اول تا سوم،  1384

6.   حاكميت ملي و نظارت همگاني در فقه سياسي و حقوق اساسي ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ اول تا سوم، 1384

7.   حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان ، انتشارات مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه هاي سازمان صدا و سيما ، 1384

8.   تبليغات بازرگاني؛ آثار، وضعيت حقوقي و بايستههاي قانونگذاري، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، 1386

9. بايسته هاي اقتصادي ازديدگاه فقهي وحقوقي ، نشرشهر، چاپ اول ودوم 1388.

 

      ب ) كتاب هاي ديگر :

1.    دانشجو، دانشگاه، سياست (نظارت علمي بر مجموعه مقالات همايشي با همين نام)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373.

2.        كليات علوم قرآن، انتشارات بنيان، كتاب برگزيده سومين نمايشگاه بزرگ قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374.

3.   درسهاي ماندگار، نگاهي نوبه نهجالبلاغه، جلد اول، انتشارات سروش، چاپ اول،1379،چاپ چهارم، 1383.

4.       درسهاي ماندگار، نگاهي نوبه نهجالبلاغه، جلد دوم، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381، چاپ سوم، 1382.

5.       درسهاي ماندگار، ويرايش جديد، انتشارات نشر شهر، چاپ اول تا ششم، 1385 تا 1388.

6.        تعامل دين و ارتباطات، به صورت مشترك، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1387.

7.       مديريت مصرف،انتشارات همشهري،چاپ اول ،تير1388

8.       پيونددين وقانون، انتشارات همشهري،چاپ اول ،آذر1388

9.       ماوپيامبرما، انتشارات همشهري،چاپ اول ،بهمن1388

10.     روزنه اي به سياست علوي، انتشارات همشهري،چاپ اول ،شهريور1389

11.     همت واراده، نشرشهر، چاپ اول ودوم 1389.

 

      ج   ) طرح هاي تحقيقاتي :

1.   ارتداد و احكام آن از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، 1372 به راهنمايي آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

2.   قوه قاهره (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلامي ايران ، تصميمات و آراي ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده ) ، 1378رساله دكتري به راهنمايي استاد دكتر سيدحسين صفايي

3.     درآمدي بر پيش نويس قانون تبليغات بازگاني ،مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها ، 1376 ،همكار

4.     تحليل و نقد قانون مطبوعات با مطالعه تطبيقي ، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، 1377 ، مجري

5.  بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني در جهان معاصر ، ايران و اسلام ، مركز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه اي سازمان صدا و سيما ، 1383 ،مجري

6.   رهبري در فقه سياسي و حقوق اساسي ، مركز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه هاي سازمان صدا و سيما ، 1383 ( همكار )

7.     تبليغات بازرگاني؛ آثار، وضعيت حقوقي و بايستههاي قانونگذاري، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1386، مجري

8.     طرح تدوين لايحه قانون تبليغات بازرگاني، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1387

9.      مباني علمي و حقوقي پيش نويس لايحه قانون تبليغات بازرگاني ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1389

 

      د  ) مقاله هاي علمي و تخصصي :

1.         تعريف حقوقي مطبوعات ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شماره 25 ، بهار 1375

2.        وظايف و مسئوليتهاي دارنده پروانه ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شمارة 26 تابستان 1375

3.       شرابط و وظايف مدير مسئول ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شمارة 28 ، زمستان 1375

4.        دادگاههاي مطبوعاتي ، شرايط و ويژگي ها ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شمارة 29 ، بهار1376

5.   طنز مطلوب در رسانه ها ( ابعاد حقوقي و فقهي ) ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شماره 40 زمستان 1378 ، و در ويژه نامه فصل نامه پژوهش و سنجش شماره  13 و 14 ، تابستان 1377

6.    نقد و بررسي تحقيق مركز تحقيقات استراتژيك در خصوص ، ( احكام حكومتي و مصلحت ) نمايه پژوهش ، شمارة 4 و 5 ، تابستان 1377

7.       ايجاب و زوال ( مطالعه تطبيقي ) ، فصل نامه علمي و پژوهشي مدرس ، شمارة 9 ، زمستان 1377

8.   هيات نظارت بر مطبوعات ( تحليل و نقد حقوقي ) مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ج 1 ، 1377

9.        قاعده ولايت حاكم بر ممتنع ، فصل نامه حكومت اسلامي ، شمارة 11 ، بهار 1378

10.   امنيت و شريعت ( نظم عمومي در قواعد و احكام فقهي ) فصل نامه كتاب نقد ، شمارة 14 و 15 ، تابستان 1379

11.      درآمدي بر فقه انتظامي ، فصل نامه دانش انتظامي ، شمارة 2 و 3 پاييز 1379

12.     منابع فقه معاملات ، چاپ شده در كتاب حقوق قراردادها در فقه اماميه ، جلد اول ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 1379

13.    جنبه هاي حقوقي ماهواره ، فصل نامه پژوهش و سنجش شمارة 26 ، پاييز 1381

14.    تغيير اوضاع و احوال از منظر حقوق تطبيقي ، فصل نامه ، رهنمون شماره 1، زمستان 1381

15.    رابطه آثار فكري با پديدآورندگان از ديدگاه حقوق اسلامي، دو فصل نامه پژوهش هاي حقوقي، ش3 ،1383

16.  جايگاه حكم حكومتي در نظام سياسي و حقوق اسلام، مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس بينالمللي وحدت اسلامي، جلد اول 1382

17.    آموزش و رسانه، در حقوق بين الملل و ايران، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 33 ، بهار1382

18.  مردم سالاري، مقايسه يك نظريه از دو ديدگاه، مجموعه مقالات تبيين مردم سالاري ديني مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )، قم، جلد اول، 1383

19.     سير تاريخي قانون مطبوعات، محموعه مقالات جشنواره ( مطبوعات اسلامي ) قم، جلد اول، 1382

20.     وفاق ملي و قانون اساسي، ماهنامه ناظر، شماره 8، مهر 1382

21.  امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق بين الملل و ايران، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 34 تابستان 1382

22.    جايگاه حقوقي رسالت رسانه  ها، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 35، پاييز 1382

23.   همه پرسي و شوراي نگهبان ، فصل نامه حوزه و دانشگاه ش 6، شماره 33،پاييز 1382

24.   حكم حكومتي ، راهي براي پاسخگويي به نيازهاي زمان ، فصل نامه فقه اهل بيت، ش 35 ، پاييز 1382

25.   تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق ، فصل نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ( ع ) شماره 21، بهار 1383

26.    مباني قرآني اختيارات ويژه حاكم اسلامي ، ماهنامه ناظر، شماره 16، تير 1383

27.   مباني رواني اختيارات ويژه حاكم اسلامي ، ماهنامه ناظر، شماره 17 ، شهريور 1383

28. جايگاه حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه ، شماره 58 تابستان 1383

29.  مردم سالاري ديني در قانون اساسي ، فصل نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع ) ، شماره 22، تابستان 1383

30.  مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي ، فصل نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ( ع )، شماره23 ، پاييز 1383

31.    حقوق رسانه ها ( پايه ها – چشم انداز – بايسته ها ) ، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 39 و 40 ، زمستان 1383

32. حكومت فقهي و حل مشكلات نو پيدا در مكتب امام خميني (ره ) ، خردنامه همشهري، شماره 51 خرداد 84

33. حمايت از مالكيت هاي ادبي و هنري و سير تحول  آن در حقوق ايران ، مجله حقوقي دادگستري شماره 650 و 651، تابستان 1384

34. آثار مورد حمايت در حقوق مالكيت هاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن ، فصل نامه پروهشي دانشگاه امام صادق ( ع ) شماره 28 ، زمستان 1384

35.  تعامل حقوق و اخلاق در رسانهها، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 66، تابستان 1385

36.   خط و زبان رسانهها از ديدگاه حقوق، فصلنامه علمي ترويجي رسانه، شماره 72، زمستان 1386

37.  نظارت همگاني و مباني ديني و حقوقي آن، فصلنامه علمي ترويجي نظارت و بازرسي، شماره 1، پاييز 1386

38. آزادي تبليغات بازرگاني و محدوديتهاي آن از ديدگاه حقوق بينالملل، ايران و اسلام، فصلنامه علمي ترويجي رسانه، شماره 75، پاييز 1387

39.   مقدمه اي برحقوق رسانه ها،فصل نامه گواه،شماره13،پاييز1387

40.   کپي رايت درحقوق ايران؛ ازآغاز تاکنون،دوماهنامه فارابي،جشنواره بين المللي فارابي،شماره8،ارديبهشت1388.

41.     امربه معروف ونهي ازمنکر درقانون اساسي، فصلنامه علمي ترويجي نظارت و بازرسي، شماره 8، تابستان 1388

42.    اثرجنون درانحلال نکاح، دوفصل نامه فقه وحقوق خانواده(نداي صادق)، شماره50،تابستان1388.

43.    تاثيرانقلاب اسلامي برکارکردرسانه هابامطالعه موردي درحقوق مطبوعات، فصلنامه علمي ترويجي رسانه، شماره 77، بهار1388

44.      حقوق کودک دربرابررسانه ها، فصل نامه علمي پ‍‍ژوهشي خانواده پ‍‍ژوهي، دانشگاه شهيدبهشتي، شماره21،بهار1389

 

      هـ ) مقالههاي فرهنگي و اجتماعي :

ـ بيش از سيصد يادداشت و مقاله در مجلات و روزنامه مختلف.

 

پنجم) شركت و ارائه مقاله در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور :

1.         نخستين هم انديشي بين المللي اخلاق روزنامه نگار مسلمان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،1375

2.        دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران ، 1377

3.       اولين همايش صدا و سيماي مطلوب ، 1377

4.        اولين همايش نويسندگان و روزنامه نگاران اروپا و آسيا ، 1376 ( تركيه )

5.        همايش منطقه اي حقوق ارتباطات ، 1375 ( مالزي )

6.        پنجاه و يكمين اجلاس حقوق بشر در سازمان ملل 1378 (ژنو )

7.       پانزدهمين كنفرانس وحدت اسلامي ، 1381

8.       همايش قانون اساسي و همه پرسي ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ، قم ، 1382

9.        همايش تبيين مردم سالاري ديني ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، قم ،خرداد 1382

10.      نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني ، دانشگاه علامه طباطبايي ، 1383

11.      همايش حقوق اطفال در اسلام و غرب ، دانشگاه امام صادق (ع )، آذر 1382

12.     همايش چالش هاي حقوق مطبوعات ،دانشگاه علامه طباطبايي ، 1383

13.    همايش حقوق بشر و آزادي هاي فردي ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، شيراز ، 1383

14.    سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران ، 1383 ،وزارت ارشاد و دانشگاه علامه طباطبايي

15.    همايش نظارت همگاني و نقش آن در اصلاحات اجتماعي ، 1383 ، سازمان صدا و سيما

16.     همايش امنيت اجتماعي ، نخبگان و مشاركت عمومي ، ( با مشاركت ناجا و دانشگاه تهران ) ، مهر 1384

17.    همايش حقوق بشر؛ از نظريه تا عمل، (با مشاركت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تهران)، 17 اسفند 1384

18.    دومين كنفرانس بينالمللي روابط عموميها، انجمن روابط عموميهاي ايران، 26 آبان 1385

19.  همايش بينالمللي اخلاق كسب و كار در عصر جهاني شدن، مركز ملي مطالعات جهانيشدن با همكاري دانشگاههاي تهران و امام صادق (ع)) بهمن 1385

20.  همايش علمي بررسي سيره سياسي و اجتماعي پيامبر اعظم (ص)، سازمان عقيدتي سياسي ناجا، اسفند 1385

21.     كنگره ملي عدالت و تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، 1/3/1386

22.    همايش ملي كنترل جرايم خشونتبار، ناجا و دانشگاه تربيت مدرس، 11/10/1386

23.   همايش بينالمللي جهاني شدن، خصوصي‌‌سازي و عدالت اقتصادي، مركز مطالعات جهانيشدن و همكاران، 17/10/1386

24.   همايش ملي فقه اطلاعاتي، وزارت دفاع، 1/11/1386

25.   دوره آموزشي تروريسم و مبارزه با آن، دانشكده روابط بينالملل وزارت امور خارجه، 13/12/1386

26.    همايش ملي انقلاب اسلامي وتمدن سازي،دانشگاه امام صادق(ع)،10/10/1387

27.   کنفرانس بين المللي دادستان ها وحقوقدانان کشورهاي اسلامي،حمايت ازحقوق مردم غزه،قوه قضائيه،2/2/1388

28.   همايش بين المللي قرآن وروابط بين الملل،وزارت امورخارجه،دانشکده روابط بين الملل،6/2/1388

29.    همايش ملي بررسي حقوق مطبوعات، دانشگاه تهران،13/2/1388

30.  سميناربين المللي حقوق بشر ازديدگاه اديان ابراهيمي، لوزان سوئيس ،شهريور1389

 

ششم ) راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها :

1.         (بررسي فقهي و حقوقي ماليات در حكومت اسلامي  ) ،حمزه زارع شاهي ، 1384 ،استاد مشاور

2.        (  ايجاب و قبول در حقوق موضوعه و مقايسه آن با حقوق مصر ) ،رضا چراغعلي ، 1381 ، استادراهنما

3.   (بررسي تعهدات موجر در برابر مستاجر در اجاره اشياء با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر ) محمدحسين فلاح ، 1381 ، استاد مشاور

4.        ( ضمان درك در فقه ، حقوق ايران و فرانسه ) مسعود اماني ، 1381 ، استاد مشاور

5.   ( بررسي نقش هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه) نعمتالله جباري 381 ، استاد مشاور

6.        ( حقوق رسانه ها ) ، فرشته جعفري ، 1382 ، استاد راهنما

7.       ( حضانت و بررسي آن در قانون مدني ايران ) ، ليلي كريميان ، 1381 ، استاد راهنما

8.   ( بررسي موارد رجوع به داوري و شرايط آن در حقوق داخلي ايران و فقه ) كيان شصت فولادي 1383 استاد راهنما

9.    ( حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي با مطالعه تطبيقي با معاهدات بين المللي ) محمدمهدي حسن پور ، 1383 ، استاد مشاور

10.   ( ماهيت حقوقي تبديل تعهد و آثار آن و مقايسه تطبيقي آن با حقوق مصر ) ، حسن برجي ، 1383 ، استاد مشاور

11.      ( مباني فقهي آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) ،حامد مايلي ، 1383 استاد مشاور .

12.     بررسي تعهدات پيمانكار در قبال كارفرما و اشخاص ثالث، ابوالفضل حسينقلي، 1383، استاد راهنما

13.    ( قواعد اختصاصي قراردادهاي تجاري الكترونيكي ) مرتضي صالحي ناصح ، 1384 استاد راهنما

14.    ( بررسي چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ) ميثم اسلام پناه ، 1384 ، استاد راهنما

15.    ( اقرار در حقوق ايران و مصر ) ، روح الله رضائيان ، 1384 ،استاد راهنما

16.     ( مسئوليت مدني ناشي از ابطال انتخابات ) ، نادر  نيكنامي ، 1384 ، استاد راهنما

17.    (ورشكستگي در فقه اماميه، حقوق ايران و مصر)، عليرضا عاليپناه، 1384، استاد مشاور

18.    (مطالعه تطبيقي انتفاي قرار داد يا هدف آن در فقه، حقوق ايران و انگلستان)، مجيد سربازيان، 1384، استاد راهنما

19.  (حفظ حقوق شهروندي در پرتو اصول حاكم بر دادرسي منصفانه در فقه اماميه، اسناد بينالمللي و حقوق داخلي)، حسين قربانزاده، 1384، استاد مشاور

20.     آثار و روشهاي پديده مداخله در قيمت(در بورس)، مرتضي شباني، 1384، استاد مشاور

21.     بررسي مبنا، حدود اعتبار و تعارض امارات در قانون مدني  و فقه، عبدالخالق عباسپور، 1384، استاد راهنما

22.  مطالعه تطبيقي آيين دادرسي و دادگاه ويژه روحانيت با دادسرا و دادگاه عمومي انقلاب، مهدي اسماعيلي، 1385، استاد مشاور

23. مسئوليت مدني وكلاي دادگستري در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق انگلستان، عليرضا مشهديزاده،  1385، استاد مشاور

24.  قابليت استناد قراردادها در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و مصر، رساله دكتري محمدحسن اسدي، 1386، استاد مشاور

25.  معناشناسي حقوق زن از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، رساله دكتري فائزه عظيمزاده اردبيلي، 1386، استاد مشاور

26.  سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از تجهيزات ماهواره (مطالعه تطبيقي با كشورهاي مصر، عربستان و چين)، مجتبي جاويدي، 1386، استاد مشاور

27.   مطالعه تطبيقي حقوق مصرفكننده در فقه اماميه، حقوق ايران و آمريكا، مهدي رنجبر آذربايجاني، 1386، استاد مشاور

28.   پيشفروش ساختمان در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه، مهدي مميزاده، 1386، استاد مشاور

29.  بيع اموال غيرمادي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق مصر، ياسر شاكري حسينآباد، 1386، استاد راهنما

30.    محدوديتهاي اصل آزادي قراردادها در فقه اماميه و حقوق ايران، حسين هوشمند فيروزآبادي، 1386، استاد راهنما

31.  حقوق ناظر بر رعايت حريم خصوصي افراد در قوانين حاكم بر تلويزيونهاي فرانسه، انگليس و ايران، عليرضا نيكانديش، 1386، استاد راهنما

32. حقوق طراحيهاي صنعتي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فقه اماميه و اسناد بينالمللي)، صادق مهردوست، 1387، استاد مشاور

33. تسليم مبيع وثمن و آثار آن در كنوانسيون بيع بينالمللي  كالا و مقايسه آن با فقه، حقوق ايران و سوريه، رساله دكتري محسن رسوق، 1387، استاد راهنما

34.  قلمرو اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون اساسي، سيد محمدهادي راجي، 1387، استاد راهنما

35. ضمانت شخص ثالث از حسن اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه، عبدالكريم احمدي قوهكي، 1387، استاد راهنما

36. مسئوليت مدني ناشي از ايفاي مسئوليت نمايندگي مجلس در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و مجلس اتحاديه اروپا، مالك رحمتي، 1387، استاد راهنما

37. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات با  مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، محمدسرشار، 1387، استاد راهنما

38.  حقوق مخاطب دربرابررسانه هاي جمعي ايران، انگليس و آمريکا، سيدبشير حسيني، 1387، استاد راهنما

39.   تاديب کودک از منظر فقه اماميه و مقايسه آن باحقوق ايران، محمدجواد حسين خاني، 1387، استاد مشاور

40.  مسووليت ناشي ازتخريب محيط زيست؛مطالعه تطبيقي درحقوق ايران،فرانسه،اسنادبين المللي وفقه،رساله دکتري،عزيزالله فهيمي،1388،استادمشاور

41.    ماهيت وجايگاه سياست هاي کلي نظام درحقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،هادي طحان نظيف،1388،استادراهنما

42.   جايگاه حقوقي ووظايف مجلس خبرگان درجمهوري اسلامي ايران درنظر وعمل،فرامرزعطريان،1388استادمشاور

43.  اصل رضايي بودن اعمال حقوقي واستثنائات آن وشيوه هاي ا برازاراده،رساله دکتري،علي رفيعي مقدم،1388،استادمشاور

44. حمايت کيفري ازحريم خصوصي درزمينه اطلاعات؛مطالعه تطبيقي درفقه اماميه،حقوق کيفري ايران وايالات متحده آمريکا،رساله دکتري،فريدمحسني،استادمشاور

45. معامله اعضاي بدن انسان درفقه اماميه وحقوق ايران بامطالعه تطبيقي درحقوق انگليس،محمدمصطفي دعاگويي،1388،استادمشاور

46.   بررسي اولويت مصلحت گرايي ياحقيقت محوري درارائه پيام براساس آموزه هاي قرآن،صادق يزداني،1388،استادراهنما

47.   بررسي اصل لزوم ايقاع ،آثار واحکام آن بامطالعه تطبيقي درحقوق فرانسه، ياسرسهرابي،1388، استادراهنما

48.  حقوق فرهنگي شهروندان درمباني اسلامي وقانون اساسي، محسن داوري،1388، استاد مشاور

49.  ماهيت وآثارحقوقي قراردادهاي نفتي دربخش بالا دستي(مطالعه تطبيقي درفقه وحقوق ايران) ، مسعود اماني ، رساله دکتري ،1388، استاد راهنما

50.    سرپرستي کودکان بدون سرپرست درحقوق ايران وفقه اماميه ومقايسه آن با نهادفرزند خواندگي در حقوق انگلستان، سيد عبدالحسين دستغيب ، 1388، استاد مشاور

51.   حقوق رقابت درفقه اماميه ، حقوق ايران واتحاديه اروپا، مهدي رشوند بوکاني، رساله دکتري ،1389، استاد مشاور

52.    بيماري هاي صعب العلاج و تاثير آنها بر روابط زوجين درحقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و فقه مذاهب اسلامي، محمد سليماني باغشاه، 1389، استادراهنما

53.   سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران درقبال جرايم عليه اخلاق حسنه، علي غلامي ، رساله دکتري ، 1389،استادراهنما

54. روابط ميان قوا درحقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به نظريه کنترل وتعادل قوا ، علي بهادري جهرمي ، 1389، استادمشاور

55.  دادرسي غيابي درامور مدني ، مجتبي سلماسي ،1389 ، استاد راهنما

 

هفتم) ساير فعاليتها :

1.   استاد راهنما و ناظر طرح بزرگ بررسي خلاهاي حقوقي زن و كودك ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي

2.    ناظر علمي طرح ( حقوق خصوصي شهروندان درمقابل رسانه ها ) ،مركز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه هاي سازمان صدا و سيما

3.       طراحي دروس و سرفصل هاي :

الف )  رشته حقوق خصوصي و فقه تطبيقي براي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ب  )  رشته حقوق عمومي و فقه تطبيقي براي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ج  )  رشته حقوق جزا و فقه تطبيقي براي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

د   )  گرايش حقوق ارتباطات براي دانشگاه امام صادق ( ع )

هـ  )  گرايش حقوق رسانه ها براي دانشكده صدا و سيما

4.        عضو هيات داوران جشنواره مطبوعات (بخش فقه و معارف اسلامي ) 1375 و 1376 و 1385

5.        مدير مسئول فصل نامه علمي ، تخصصي رسانه ، 1374 – 1376

6.        عضو هيات علمي فصل نامه علمي پژوهشي دانش انتظامي ، 1378 تاكنون

7.       عضو هيات تحريريه فصل نامه پژوهش و سنجش ، 1384 تاكنون

8.       عضو هيات تحريريه فصل نامه دانش و پژوهش ، 1383 تاكنون

9.        عضو هيئت تحريريه فصل نامه امنيت، دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي وزارت كشور

10.      عضو هيئت تحريريه فصلنامه نظارت و بازرسي، سازمان بازرسي كل ناجا

11.      عضو هيئت تحريريه فصلنامه مديريت بحران، دانشگاه امام حسين عليهالسلام

12.     عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي ترويجي رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

13.    عضو هيئت تحريريه فصلنامه مجله حقوقي دادگستري، قوه قضائيه

14.    مشاور علمي انديشه نامه امام علي ( ع ) ( مباحث حقوقي ) ، جلد 12 ، 1379 (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )

15.    عضو هيات داوري پژوهش برتر در زمينه امنيت اجتماعي ( ناجا ) ، سال هاي 82 و 83

16.     عضو هيات داوري پژوهش فرهنگي سال (بخش حقوقي ) از سال 1381

17.    عضو هيات داوري پژوهش برگزيده سازمان صدا و سيما از سال 1382

18.  عضو هيات امناي سازمان تحقيقات و مطالعات نيروي انتظامي با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري، از سال 1385

19.     عضو اتاق فكر و كميته مفهومسازي حقوق بشر، وزارت امور خارجه، از سال 1386

20.     عضو اتاق فکرستادمبارزه باموادمخدر،ازسال1386

21.     مشاركت در تاسيس وطراحي دروس  دانشكده ارتباطات دانشگاه سوره، 1387

22.    عضو كارگروه تخصصي علوم اجتماعي، نهاد كتابخانههاي عمومي كشور

23.   رئيس هيئت علمي همايش ملي «مباني حقوق شهروندي»، قوه قضائيه، تير 1386

24.   عضو اصلي كميته انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع)، از سال 1385

25.   ناظر علمي طرح «استانداردسازي شاخص رشد جرايم كشور»، سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا، 1383

26. عضو هيئت امناي دانشگاه علوم قضايي ، با حکم رئيس قوه قضاييه ،از سال  1388


برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/28 - 14:15 | 1 2 3 4 5

دکتر علی غلامی

دسته بندی : دکتر علی غلامی,
افسران - سبک زندگی، همسر گزینی از دیدگاه دکتر علی غلامی

الف: مشخصات فردي

نام : علي                     

نام خانوادگي : غلامي                   

 سال تولد: 1355                     

محل تولد: مشهد                            


محل صدور: مشهد             

وضعيت تاهل: متاهل                          

وضعيت اولاد: 1 فرزند

 

     ب: سوابق تحصيلي و علمي

 -   دبيرستان: رشته‌ي‌ علوم و معارف اسلامي،‌ دبيرستان شهيد مطهري(ره) مشهد (دانش‌آموخته‌ي‌ سال 1373).

 -  دانشگاه: دانش‌آموخته‌ي‌ دوره کارشناسي ارشد پيوسته‌ي‌‌ دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" با معدل کارشناسي 46/83، معدل کارشناسي ارشد 03/89 و معدل دکتري 59/92.

-        عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مرداد 1381 تاکنون.

-        دانشجوي ممتاز و نفر اول دوره‌ي‌ دکتري رشته‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام."

-  نگارش پايان‌نامه‌ي‌ کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي ماده‌ي 630 قانون مجازات اسلامي" و رساله‌ي‌ دکتري با عنوان "سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم عليه اخلاق حسنه با تاکيد بر فقه اماميه."

-  تحصيلات حوزوي در حد سطح در فقه و اصول.

-  آشنايي با زبان‌هاي عربي و فرانسه.

-        مطالعات جنبي در حوزه‌هاي اعتقادي در حد کتب شهيد مطهري(ره) و انديشمندان معاصر، تفسير الميزان، جايگاه و حقوق زن در اسلام و غرب، حجاب و عفاف، ‌حکومت اسلامي و مباحث ولايت فقيه.

 ج : سوابق آموزشي(تدريس)

-        دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" نيمسال اول سال تحصيلي 80 - 1379، درس ادبيات عرب جهت دانشجويان خارجي.

-        دانشگاه علوم و فنون فارابي، نيمسال اول سال تحصيلي 81 – 1380، درس آشنايي با قرآن.

-        مدرسه‌ عالي شهيد مطهري(ره)، نيمسال اول سال تحصيلي 82 – 1381، درس سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

-        دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از نيمسال اول سال تحصيلي 82 – 1381 تاکنون، دروس انديشه‌ي‌ اسلامي (1)‌، (2) ‌و (3)، تدبر و تفسير قرآن کريم (1)، ‌(2)، (3)، (4) و ‌(5)، تدبير زندگي (1)، حقوق جزاي عمومي(1)، (2) و (3) و حقوق جزاي اختصاصي(3).

-        دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌ي‌ پرستاري و مامايي از نيمسال دوم سال تحصيلي 84 – 1383 تا نيمسال دوم 85 ـ 84 دروس انديشه‌ اسلامي(1)، (2) و (3).

-        دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، دانشکده‌ي‌ علوم پزشکي از نيمسال دوم سال تحصيلي 85 – 1384 تا نيمسال دوم 86-85 دروس انديشه‌‌ي اسلامي (1)، (2) ‌و (3).

-        دانشکده‌‌ي علوم حديث شهرري از نيمسال دوم سال تحصيلي 84 – 1383 تا نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85  دروس انديشه‌ي‌ اسلامي(1)‌، (2) ‌و (3).

-        دانشگاه الزهرا "سلام الله عليها" از نيمسال دوم سال تحصيلي86 - 1385 تا خرداد 1390 دروس انديشه‌ي‌ اسلامي(1)‌، (2) ‌و (3).

-        کانون انديشه‌ي‌ جوان از شهريور 1386 تا شهريور 1388، دوره‌ي‌ مطالعات زنان در اسلام و فمينيسم.

-        مجتمع آموزشي مشکات از مهرماه 1386 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره) و تفسير قرآن کريم.

-        شرکت سازه‌گستر سايپا از مرداد 1388 اسفند 1389، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

-        سازمان بسيج دانشجويي از مهر 1388 تا خرداد 1380، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

-        مديران، معاونان و معلمين مجتمع آموزشي امام صادق "عليه‌السلام" در تير 1389، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

_  تدريس مباحث مطالعات زنان از ديدگاه اسلام در دوره‌ي‌ طرح ملي تربيت مربي مطهره در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي، قزوين، گلستان و فارس از طرف وزارت کشور در تابستان 1387.

-  تدريس مباحث جايگاه و حقوق زن در جمع مديران کل بانوان، مشاورين استانداران و فرمانداران و مديران فرهنگي استان‌ها در زمستان 1387 در قم.

-  تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب در جمع مبلغين اعزامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به خارج از کشور در تابستان 1388.

-  تدريس مباحث جايگاه و حقوق زن جهت بانوان نخبه‌ي‌ بوکان و شاهين‌دژ در تيرماه 1388.

-  تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب در جمع مديران و معلمان ديني مدارس راهنمايي شهرستان سمنان در خرداد 1389.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1000 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در مرداد و شهريور 1389 (دورة اول طرح طليعه‌ي‌ حکمت).

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌‌ي داروسازي از نيمسال اول سال تحصيلي 90 – 1389 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- تدريس مباحث مربوط به جايگاه و حقوق زن در اسلام و غرب جهت مسئولان سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در سازمان ملي جوانان به دعوت مجمع دادانديشي زنان مسلمان در آذر و دي‌ 1389.

- تدريس مباحثي از کتب شهيد مطهري(ره) جهت مربيان بسيج در دوره‌ي‌ طرح شجره‌ي طيبه‌ي‌ صالحين در استان‌ قم از طرف نيروي مقاومت بسيج در اسفند 1389.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1700 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در تير، مرداد و شهريور 1390 (دورة دوم طرح طليعه‌ي حکمت).

- دانشگاه تهران، ‌دانشکده‌ي‌ پزشكي از نيمسال اول سال تحصيلي 91 – 1390 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- كارگاه مسايل زنان و دختران جهت مديران سازمان‌هاي مردم‌نهاد سراسر كشور در آذر 1390  در مشهد.

- تدريس حقوق جزاي عمومي(1) كارشناسي ارشد در واحد علوم و تحقيقات اهواز در نيمسال اول سال تحصيلي 1391-1390.

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌‌ي پرستاري از نيمسال اول سال تحصيلي 91 – 1390 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1600 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در تير و مرداد 1391 (دورة سوم طرح طليعه‌ي حکمت).

د : سوابق اجرايي

_   جانشين اداره‌ي گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1379 تا 1381.

_   مصاحبه‌گر گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1380 تا 1384.

_   کارشناس حل اختلاف گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1382 تا 1384.

-        مدير دفتر مشاوره‌ي‌ آموزشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مرداد 1381 تا شهريور 1382.

-        مدير اداره‌ي‌ پذيرش و دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مهر 1382 تا شهريور 1383.

-        مدير اداره‌ي‌ خدمات آموزشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مهر 1383 تا بهمن 1384.

-        دبير کمسيون‌هاي آموزشي، غيبت و موارد خاص دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" در سال‌هاي 1381 تا 1384.

-        عضو شوراي فرهنگي و دانشجويي، آموزش و تحصيلات تکميلي و طرح و برنامه‌ دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1382 تاکنون بصورت متناوب.

-   معاون آموزشي دانشکده‌ي‌ معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از بهمن 1384 تاکنون.

-   عضو کميته‌ي علوم انساني بنياد ملي نخبگان از مهر 1391 تاکنون.

 ه : سوابق پژوهشي

1- كتب

-        " مساله‌ي حجاب در غرب (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)" به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

-        "عوامل مانع مسئوليت کيفري" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

-        " از اخلاق حسنه تا امنيت اخلاقي" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

-        "حقوق جوانان در جامعه‌ي اسلامي" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

-        ترجمه‌ي کتابي با عنوان "Law and Society " با همکاري دانشجويان. به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام".

-        " مساله‌ي حجاب در جمهوري اسلامي ايران (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام".

2- مقالات

     -  "تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با نگاهی به سياست جنايی اسلام" در مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 30.

-        "سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و تحليل آن" در مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 3.

-                                -   "افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق" در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 32.

-        "نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دينی" در نوبت چاپ مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 4.

     -   "حقوق و اخلاق؛ از تلاقي تا تفاهم " در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 34.

-        "نظارت در فقه شيعه و ظهور آن در نظام حقوقي ايران" در مجله‌ي پژوهش‌هاي فقهي- حقوقي، شماره‌ي 1.

-        "حكومت اسلامي و چرايي برخورد با بدحجابي" در نوبت چاپ مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 5.

-                                -   "اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت" در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 35.

-        "رابطه‌ي‌ ‌تحريم و تجريم در پرتو قاعده‌ "التعزير لكل عمل محرم" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ حقوق اسلامي.

-        "مانع يا رافع بودن عواملي چون صغر نسبت به مسئوليت كيفري" در نوبت چاپ مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 36.

-        "اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و عوامل نقض يا تحديد آن" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ دانش انتظامي.

-        "مصاديق جرايم با انگيزه‌های مذهبی" در نوبت چاپ مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق).

-        "مبارزه با پولشويي در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي" در مجله‌ي‌ مطالعات اقتصاد اسلامي، شماره‌ي 7.

-        "سازوكارهاي اجراي قاعده‌ي‌ "التعزير لكل عمل محرم"" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ فقه و حقوق اسلامي.

-        "تحليل فقهي قتل در فراش" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ فقه اهلبيت "عليهم‌السلام".

-        "نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش با نگاهي به لايحه‌ي مجازات اسلامي" در نوبت چاپ مجله‌‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي.

-        "بررسي حقوق و تکاليف مختص جوانان در منابع ديني و قوانين موضوعه" در مجموعه مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ اسلامي.

-        "زن مسلمان، توسعه‌‌ي پايدار و خانواده‌ي‌ متعالي" جهت مجموعه مقالات برنامه‌ي پنجم توسعه.

-        "نقدي بر رفتار تقنيني فرانسه عليه حجاب" در نوبت چاپ مجله‌ي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

3- متفرقه

-        عضو و مسئول بخش حقوق جزاي گروه سه‌نفره‌ي‌ تدوين "لايحه‌ي مجازات اسلامي" در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

-        عضو گروه سه نفره‌ي‌ پروژه‌ي "بررسي دلايل اطاله‌‌ي دادرسي در نظام قضايي ايران" به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام.

-        تهيه‌ي گزارش "حمايت كيفري از اخلاق در حقوق ايران" به سفارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

-        نگارش مدخل "امنيت اخلاقي" جهت دايره المعارف حقوق عمومي.

-        چاپ يادداشتي تحت عنوان "جرم و جامعه" در نشريه‌ي‌ حقوق شهروندي.

-        چاپ يادداشتي تحت عنوان "منع تعدد زوجات، ظلم به زنان" در روزنامه‌ي‌ ايران.

-        داور مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي در آبان 1387.

-        داور مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ي اسلامي در اسفند 1389.

-        نگارش تحقيقاتي با عنوان ارتداد، بازتعريف جرم در نظام حقوقي رومي – ژرمني و آثار حقوقي آن، ‌پيشگيري از وقوع جرم در قرآن و سنت، ترجمه بخش‌هايي از کتاب حقوق جزاي جديد فرانسه، حکومت اسلامي؛ امنيت اخلاقي؛ فساد و افساد.

-        دارنده‌ي مقاله‌ برتر دوره‌‌ي دکتري رشته‌‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي.

 

و : پايان‌نامه‌ها

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي فقهي حقوقي جرم محاربه و افساد في‌الارض و امکان‌سنجي تطبيق آن بر مصاديق جديد" در دانشگاه آزاد اسلامي تاکستان در تابستان 1389.

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "تحليل فقهي اقتصادي عملکرد بانک‌هاي ايران در اجراي عقد مضاربه " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" در پاييز 1389.

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "رعايت کرامت انساني در تعيين و اجراي کيفر از منظر اسلام و حقوق بشر " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" در زمستان 1389.

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مخل نظام اقتصادي با مطالعه‌ي موردي پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "فرقه‌گرايي، انحرافات اجتماعي و فرايند جرم‌انگاري آن" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "ادله‌ي اثبات جرايم جنسي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سياست تقنيني ايران در قبال مجازات‌هاي حدي با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي" در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "اضطرار در قتل عمد در حقوق جزاي ايران و آمريكا" در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران و آمريكا با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي " در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان" تحليل جرم‌شناختي جرايم با انگيزه‌ي مذهبي" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "مباني مجازات‌هاي بازدارنده و تعزيرات و ملاك تفاوت آنها با تاكيد بر لايحه مجازات اسلامي " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" (در حال نگارش).

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "تحليل مباني نقلي كتاب عدل الهي شهيد مطهري(ره)" در دانشگاه الزهراء"سلام الله عليها" (در حال نگارش).

 

ز : سوابق فرهنگي_ اجتماعي

عضويت در بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" از سال 1373 تا 1380 و مسؤل هيات ميثاق با شهداي دانشگاه.

راه‌اندازي طرح مطالعاتي بينش مطهر(سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره)) در 150 مرکز در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، حوزه‌هاي علميه و مراکز فرهنگي استان تهران و تسري آن به ساير استان‌ها.

مسئوليت علمي راه‌اندازي طرح مطالعاتي تمهيد با محوريت آثار شهيد مطهري(ره) در سازمان بسيج دانشجويي.

-  مدير مسئول نشريه‌ي‌ سراج منير متعلق به طرح مطالعاتي بينش مطهر.

-  سخنراني درباره‌ي‌ عوامل تحکيم و تهديد خانواده در جمع مديران کل اجتماعي استان‌ها در وزارت کشور در ارديبهشت 1388.

سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات عقيدتي و سياسي در مجتمع فرزانگان استان قزوين در خرداد 1388.

سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روش‌هاي تربيت ديني در جمع معلمان استان قزوين در خرداد 1388.

-   سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه، انتخابات و شبهات آن در سازمان بسيج دانشجويي در مهر 1388.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد لوازم نقش‌آفريني زن در جامعه در همايش زن و خانواده در شهرستان ماکو در دي 1388.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تعليم و تربيت نوجوانان در جمع بانوان نخبه‌ي‌ شهرستان اروميه در دي 1388.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مهارت‌هاي انتخاب همسر در جمع دانشجويان شهرستان اروميه در دي 1388.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌‌ي پسر و دختر در جمع دانشجويان شهرستان بردسير در اسفند 1388.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تعليم و تربيت نوجوانان در جمع معلمان و مديران شهرستان بردسير در اسفند 1388.

-  سخنراني در مورد روش‌هاي تحکيم بنيان عقيدتي در خانواده در کارگروه زن و خانواده‌ استانداري سمنان در ارديبهشت 1389.

-  سخنراني در مورد ضرورت و روش‌هاي آموزش عقيدتي در اجتماع بزرگ فرهنگيان استان سمنان در ارديبهشت 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد چيستي، چرايي و چگونگي طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره) در جمع دانشجويان شهرستان جيرفت در ارديبهشت 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ضرورت تشکيل حلقه‌هاي مطالعاتي عقيدتي در جمع بانوان نخبه‌‌ي شهرستان کرمان در ارديبهشت 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد کتاب مساله‌ي‌ حجاب شهيد مطهري(ره) در دانشگاه آزاد شهرري در خرداد 1389.

-  مناظره با خانم دکتر فاطمه راکعي تحت عنوان "حجاب انتخاب من يا انتخاب ديگران براي من؟" در دانشگاه صنعتي شريف در خرداد 1389.

-  سخنراني در مورد الزامات حضور زن در جامعه در جمع بانوان ادارات و سازمان‌هاي شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌ي‌ حکومت اسلامي و پوشش در دانشگاه پيام نور شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

-  سخنراني در مورد روش‌هاي تحکيم حجاب و عفاف در خانواده در اجتماع بزرگ بانوان شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه در دانشکده‌‌ي علوم پزشکي دانشگاه آزاد تهران در مرداد 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد کارکردها و موانع ازدواج در دانشگاه پيام نور شهرستان اردکان در مهر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌‌ي پسر و دختر در دانشگاه پيام نور شهرستان خوراسگان در مهر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مسايل سياسي روز در دانشگاه پيام نور شهرستان اصفهان در مهر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشگاه شيخ بهايي شهرستان اصفهان در مهر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مباني حکومت اسلامي و ولايت فقيه در دانشگاه صنعتي شهرستان اصفهان در مهر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه شهرستان زابل در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در جمع اساتيد دانشگاه شهرستان زابل در مورد آزادانديشي در آبان 1389.  

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه پيام نور شهرستان بوشهر در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشکده‌ي پزشکي شهرستان بوشهر در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد انتخاب همسر در دانشکده‌ي کشاورزي شهرستان دشتستان در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشگاه پيام نور شهرستان برازجان در آبان 1389.

-  نقد و پرسش و پاسخ در مورد فيلم سنگسار ثريا در دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر در آبان 1389.

-  نقد و پرسش و پاسخ در مورد فيلم سنگسار ثريا در دانشگاه خليج فارس شهرستان بوشهر در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد حجاب و عفاف در دانشکده‌ي کشاورزي شهرستان کرج در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه علامه‌ي طباطبايي شهرستان تهران در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روابط پسر و دختر و همسرگزيني در دانشگاه شهرستان قشم در آبان 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه علوم پزشکي شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه پيام نور شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه وليعصر(عج) شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد برابري زن و مرد در جنبش فمينيسم در دانشگاه شهرستان بابلسر در آذر 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تبيين و شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه علوم پزشکي ايران در دي 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تبيين و شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در بهمن 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد حجاب و عفاف در جمع فعالان بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در اسفند 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ضرورت نهضت علمي در دانشکده‌ي علوم پزشکي دانشگاه تهران در اسفند 1389.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌ي علوم و فنون قرآني استان تهران در فروردين 1390.

-  شركت در برنامه‌ي تلويزيوني گره با موضوع "حضرت زهرا "سلام الله عليها" به عنوان منتقد اجتماعي" در خرداد 1390.

-  شركت در 4 نوبت برنامه‌ي تلويزيوني سيماي خانواده  با موضوع "عفاف، حجاب و شبهات آن" در آبان 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌ي‌ روان‌شناسي دانشگاه تهران در آبان 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه شهيد رجايي(ره) تهران در آبان 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يار آسماني در دانشكده‌ي‌ اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آبان 1390.

-  سخنراني در همايش عقل دقيق و قلب رقيق امام حسين"عليه‌السلام" در دانشكده‌ي پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آذر 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روابط پسر و دختر در دانشكده‌‌ي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آذر 1390.

-  مناظره با آقاي دکتر صادق زيباكلام (6جلسه) با موضوع "ولايت فقيه" در شبكه‌ي راديويي گفتگو در آذر 1390.

-  شركت در برنامه‌ي‌ تلويزيوني ارديبهشت (3جلسه) با موضوع "رابطه‌ي حجاب و عفاف و مدگرايي در دين" در دي 1390.

-  برگزاري كارگاه نيم‌روزه‌ي مد و مدگرايي جهت نخبگان حوزه‌ي زنان در دانشكده‌ي صدا و سيما در دي 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد زن و انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ريشه‌هاي شكل‌گيري انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد افق تمدني انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

-  پرسش و پاسخ در مورد حكومت اسلامي (2جلسه) در مدرسه پريزاد حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

-  شركت در برنامه‌ي شبكه‌ي استاني خراسان رضوي (2جلسه) با موضوعات جايگاه زن و انتخابات در بهمن 1390.

-  مناظره با آقاي دکتر مصطفي كواكبيان (2جلسه) با موضوع "مشروعيت ولايت فقيه" در شبكه‌ي راديويي گفتگو در دي 1390.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌‌ي تغذيه‌ي دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ارديبهشت 1391. 

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يك‌روزه‌ي ولايت فقيه (مباني، دلايل، شبهات و شخصيت‌شناسي) در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ارديبهشت 1391.

-  پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع دانشجويان در سازمان بسيج دانشجويي در خرداد 1391.

-  پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع دانشجويان شركت‌كننده در طرح ولايت در مرداد 1391.

-  پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع غديرپژوهان در نمايشگاه قرآن در مرداد 1391.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد بايسته‌هاي عقيدتي جوانان در دانشگاه صنعتي شريف در مرداد 1391.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه (مباني، دلايل، شبهات و شخصيت‌شناسي) در مجتمع آموزشي روشنگر در مرداد 1391.

-  سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه صنعتي اروميه در آبان 1391.


برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/28 - 14:09 | 1 2 3 4 5

دکتر مسعود امانی

دسته بندی : دکتر مسعود امانی,دکتر مسعود امانی

 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)
مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرکت تاسيسات دريايي ايران (سمت فعلي)- مشاور علمي دوره مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز در دانشگاه امام صادق(ع)- مدرس دانشگاه امام صادق(ع) - عضو هيأت علمي دانشگاه ساوه

برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/28 - 13:49 | 1 2 3 4 5

دسته بندی : دکتر سهیل طاهری,


الف) تحصیلات

*دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

* كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و حقوق خصوصي از دانشگاه امام صادق (ع)

 

ب) سوابق

1) سوابق علمی آموزشی

* عضو هيئت علمي دانشگاه از سال 1383 تا كنون

* عضو هيئت علمي و استاد موسسه آموزش عالی طرح نوين از سال 1388 تا كنون

* مدرس حقوق تجارت، حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی در دانشگاهها از سال 83 تاکنون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

2) سوابق اجرایی

* وکیل پایه یک دادگستری

* مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه حقوقی عدالت ورزان صادقین

* عضو هیأت مدیره شرکت آریان تدبیر عصر

* مشاور حقوقي سازمان صدا و سيما از سال 1379 الي 1382

* مشاور و مدير حقوقي شركت راهسازي و عمران ايران(وابسته به وزارت دفاع) از سال 1381 الي 1384

* مشاور حقوقي شركت كيسون سال 1384

* مشاور و وكيل حقوقي شرکت خانه گستران آتيه از سال 1386 تا كنون

* مشاور و وكيل حقوقي شرکت صنايع پتروشيمي زنجان از سال 1389 تا كنون


برچسب‌ها :
نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/28 - 13:33 | 1 2 3 4 5

عبدالعلي ميرکوهي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره آخرين وضعيت لايحه قانون جديد مجازات اسلامي اظهار داشت: این قانون در حال حاضر از سوي شورای نگهبان در حال بررسی است.

 وي ادامه داد: با توجه به اينکه در نشست تخصصي رفع ايرادات اين لايحه، اصلاحات انجام شده از سوي شوراي نگهبان مطرح شده امکان تاييد آن قطعي است.برچسب‌ها :
ادامه مطلب ... نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/24 - 08:56 | 1 2 3 4 5

تبليغات انتخاباتي

دسته بندی : داخلي,
 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

 بخش تبليغات


برچسب‌ها :
ادامه مطلب ... نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/24 - 08:50 | 1 2 3 4 5
سرانجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی می‌گوید در حال حاضر عبارت رجم در مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است.


برچسب‌ها :
ادامه مطلب ... نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/24 - 08:42 | 1 2 3 4 5
احتمال تعقیب قضایی مرتضوی و وزیر کار

سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال 92 به تشریح آخرین اخبار پرونده های فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی،فائزه و مهدی هاشمی،ستار بهشتی و پرونده فساد بزرگ مالی پرداخت و از افزایش نظارت دستگاه قضا بر بازداشتگاه ها و زندان‌ها خبرداد.
محسنی اژه ای
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: سیاست قوه قضاییه در سال 92 همانند سال گذشته نظارت بیشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نیز کاهش کیفر زندان برای مجرمینی است که ضرورت ندارد در زندان بمانند.وی تصریح کرد: البته افرادی مانند شروران و متجاوزان به امنیت مردم وضعیت‌شان جدا از کسانی است که کیفر و زندان‌شان کاهش پیدا می‌کند و آنها کماکان در زندان هستند. وی با اشاره به انتخابات پیش‌رو ادامه داد: امیدوارم به فضل خداوند و هوشیاری مردم و همتی که مردم دارند انتخابات پرشور و بانشاط و با مشارکت حداکثری مردم در فضای آرام، سالم و اسلامی داشته باشیم.
منبع:تبيان


برچسب‌ها :
ادامه مطلب ... نویسنده: isu-law90 | نسخه قابل چاپ | 1392/1/24 - 08:37 | 1 2 3 4 5

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر